مدیریت زخم و استومی

مراقبت از زخمهاي مزمن و حاد، در طول سالهاي اخير، تغييرات قابل توجهي پيدا كرده است .با در دسترس بودن امکانات درمانی پیشرفته و قرارگرفتن بیماران در مسیر صحیح درمان های نوین با توجه به کم شدن تعداد تعویض پانسمانهای نوین نسبت به پانسمانهای سنتی وسرعت بیشتر درمان و کاهش قابل توجه هزینه های  درمان می توان خدمات موثرتری به بیماران ارائه داد.

  شاخه‌های مدیریت زخم و استومی قابل ارائه در مرکز:
  • زخـم بســـــــــــتر
  • زخـم‌های دیابتیک
  • ســــــــوختگی‌‎هـا
  • زخم‌های عفــــونی‌
  • مراقبت از استومی
درمانیک

استعلام هزینه قبل از اعزام کادر درمان به محل

جهت بهرمندی از مشاوره می توان با  ارسال تصویر زخم مورد نظر به مرکز درمورد هزینه و تعدادجلسات مورد نیاز( احتمالی) درمان اطلاعات بدست آورید.

ارسال عکس زخم:

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.

درمانیک

باید به این نکته توجه نمود که خدمات اوژانسی باید از طریق سازمان اورژانس کشور و از طریق فوریت های پزشکی و تماس با شماره تلفن 115 پیگیری شود ومرکز مراقبت و درمان در منزل جهاد دانشگاهی فقط قادر به ارائه خدمات به بیمارانی می باشد که دارای شرایط پایدار و غیرمخاطره آمیز هستند.

WeCreativez WhatsApp Support
مشاور مرکز
پشتیبان شماره 101
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبان شماره 102
در دسترس