طب سنتی

طب سنتی مجموعه ایست، از علوم نظری و علمی، که این علوم در تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌های جسمی و روحی به ما کمک می کند. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی طب سنتی مجموعه‌ای از دانسته‌ها ، مهارت‌ها و اعمال که بر پایه  نظریه‌ها، باورها و تجربه‌های بومی فرهنگ‌های مختلف است، که در بهداشت و پیشگیری، تشخیص، بهبود و مداوای بیماری‌های جسمی و ذهنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 شاخه‌های طب سنتی قابل ارائه در مرکز:
  • طب سوزنی
  • زالو درمانی
طب سوزنی

باید به این نکته توجه نمود که خدمات اوژانسی باید از طریق سازمان اورژانس کشور و از طریق فوریت های پزشکی و تماس با شماره تلفن 115 پیگیری شود ومرکز مراقبت و درمان در منزل جهاد دانشگاهی فقط قادر به ارائه خدمات به بیمارانی می‌باشد که دارای شرایط پایدار و غیرمخاطره آمیز هستند.

WeCreativez WhatsApp Support
مشاور مرکز
پشتیبان شماره 101
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبان شماره 102
در دسترس