خدمات پزشکی

افرادی که به دلیل بیماری ، عدم توانایی در جابجای ، محدودیت زمانی ، عمل جراحی ، مشغله کاری  یا به دلیل کهولت سن و یا نقص عضو و… امکان مراجعه به کلینیک و مطب پزشکی را ندارند، می توانند با خیالی آسوده از خدمات ویزیت پزشکی در منزل بهره مند گردند.

 
 
شاخه‌های پزشکی قابل ارائه مرکز:
  • ویزیت پزشک عمومی
  • شست‌و‌شوی گـــوش
  • گـــــــــرافی پـــرتابل
  • مــــــشاوره تغــــذیه‌
  • صــــدور گواهی فوت
درمانیک
درمانیک

باید به این نکته توجه نمود که خدمات اوژانسی باید از طریق سازمان اورژانس کشور و از طریق فوریت های پزشکی و تماس با شماره تلفن 115 پیگیری شود ومرکز مراقبت و درمان در منزل جهاد دانشگاهی فقط قادر به ارائه خدمات به بیمارانی می باشد که دارای شرایط پایدار و غیرمخاطره آمیز هستند.