خدمات مامایی

مادر باردار با در کنار خود داشتن یک مامای متبحر و با تجربه می تواند با اطمینان خاطر، سوال ها و مشکلات خود را با وی مطرح کند و در صورت تمایل مادر، مامای همراه می تواند به عنوان مشاور و همراه از ابتدای بارداری تا زایمان و حتی پس از آن همراه مادر باشد.

  شاخه‌های خدمات مامایی قابل ارائه در مرکز:
  • ویـــــزیت مــــــامــــــــــــایی
  • مـــــشاوره تنظیم خانـــــــواده
  • مشاوره در زمینه بلوغ و یائسگی
  • حــــضور مـامــا بعد از زایــمان
  • آمـــــــــوزش شــــــــیردهـــی
درمانیک

مامای همراه در منزل می تواند بر اساس تخصص ها و دوره هایی که گذرانده است روش های آمادگی برای زایمان و روش های کاهش درد را به بانوان باردار آموزش دهد. همچنین با مراجعه به منزل برای انجام حرکات ورزشی و همین طور آمادگی برای زایمان در فاز نهفته زایمانی کمک نماید.

ماما می تواند بعد از زایمان نیز به همراه مادر بوده و در هنگام شیردهی به نوزاد و مراقبت از او به وی کمک نماید.

درمانیک

باید به این نکته توجه نمود که خدمات اوژانسی باید از طریق سازمان اورژانس کشور و از طریق فوریت های پزشکی و تماس با شماره تلفن 115 پیگیری شود ومرکز مراقبت و درمان در منزل جهاد دانشگاهی فقط قادر به ارائه خدمات به بیمارانی می باشد که دارای شرایط پایدار و غیرمخاطره آمیز هستند.

 تمام اقدامات مراقبتی، ورزشی و … در دوران بارداری باید طبق دستور کتبی پزشک متخصص انجام شود.